Szkoła Podstawowa w Krzywej gm.Sędziszów Młp.

Godziny pracy Sekretariatu
poniedziałek: 7:30 - 12:30
środa: 7:30 - 12:30
czwartek: 9:00 - 14:00
piątek: 7:30 - 12:30

Godziny pracy
Pedagoga szkolnego:
poniedziałek: 7:30 - 12:30
wtorek: 7:30 - 10:45
          13:30 - 14:30
czwartek: 7:00 - 12:30
piątek: 7:00 - 10:00e-dziennik
librus
Certyfikat
„Zadowolony Konsument”
zadowolony konsument

logo
Szkoła Podstawowa w Krzywej

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH

Standardy Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem
w Szkole Podstawowej w Krzywej


Niniejszy dokument powstał w wyniku działań podejmowanych dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

W pracy indywidualnej i grupowej warunkiem sine qua non jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie dla jego dobra.

Celem polityki „Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem” jest zapewnienie uczniom Szkoły Podstawowej w Krzywej sprzyjających warunków do nauki oraz rozwoju (w atmosferze życzliwości, szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa).

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika szkoły i innej osoby dorosłej z otoczenia dziecka jakiejkolwiek formy przemocy.


Standardy Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem - pobierz


Rekrutacja i postępowanie uzupełniające do odziału przedszkolnego
oraz I klasy Szkoły Podstawowej w Krzywej na rok szkolny 2024/2025Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego (zarządzenie nr 25/2024 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2024).

Nabór - przedszkole.


Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej (zarządzenie nr 26/2024 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2024).

Nabór - szkoła.


Informacja na temat opieki stomatologicznej
świadczonej przez KK Jasińscy Centrum Stomatologiczne
w roku szkolnym 2023/2024


W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzą świadczenia określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Opieka w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (np. leczenie zębów, ekstrakcja)
wymaga obecności rodzica, opiekuna prawnego, nauczyciela lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego przed wykonanym świadczeniem.

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia. (np. przegląd jamy ustnej, lakowanie „6” i „7”, zabezpieczenie lakierem przeciwpróchniczym itp.) Opieka w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych będzie realizowana w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców złożonego wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Zgoda na udział w programie.
Sprzeciw.
Opieka stomatologiczna - informacja.
Godziny dostępności nauczyciela w szkole.
Konsultacje z uczniami i rodzicami.Stypendia szkolne w roku szkolnym 2022/2023
w Gminie Sędziszów Małopolski
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2022/2023 informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego - do 15 września 2022r. w godzinach 7:30 - 15:30 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Księdza Stanisława Maciąga 5. Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Stypendium szkolne to jedna z form pomocy materialnej, jaką mogą otrzymać uczniowie.

Informacja Stypendia szkolne w roku szkolnym 2022 - 2023
Klauzula informacyjna
Oświadczenie
wniosek stypendium szkolne
Zaświadczenie o wysokości dochodów do stypendium szkolnego
„Wygrajmy ze smogiem”

Szkoła Podstawowa w Krzywej bierze udział w ogólnopolskim projekcie antysmogowym, dzięki któremu można sprawdzić na stronie www.esa.nask.pl stan jakości powietrza w Krzywej, wyszukując w lupce nazwę naszej szkoły lub miejscowości. Można też porównać stan czystości powietrza w Krzywej z innymi miejscowościami w naszej gminie.

O projekcie ESA

Uczniowie kl.I-VII do kwietnia, biorą udział w zajęciach ESA na temat szkodliwości smogu.
Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.
Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia
i wpływu codziennych działań na jego jakość.


Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa


- wersja PDF

Sposób postępowania gdy istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.


Facebook

Zapraszamy do przeglądania stron naszej szkoły na profilu Facebook - Szkoła Podstawowa w Krzywej.       Szkoła Podstawowa w Krzywej ©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox